Choď na obsah Choď na menu
 


Shakespeare v nás 2018

28. 5. 2018

Shakespeare v nás

Centrum voľného času Beťárik a ZŠ  Šaštín – Stráže zorganizovalo pre  deti z nášho okresu súťaž v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare v nás. Súťaž sa uskutočnila v meste Šaštín- Stráže v dňoch 28.a 29. mája v priestoroch ZUŠ. Išlo už o 19. ročník danej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 190 detí z týchto škôl : ZŠ Sadová Senica, ZŠ Mudrochova Senica, ZŠ V.P.Tótha Senica, ZŠ Komenského Senica, Cool School Senica, ZŠ Čáry, ZŠ Dojč, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Sekule, ZŠ s MŠ Cerová, ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Stráže a hostiteľská škola ZŠ Šaštín.
Súťažilo sa v štyroch disciplínach: v slovnom prejave, v hudobnom prejave, v kolektívnom vystúpení a vo vlastnej tvorbe. Súťaž bola na veľmi dobrej úrovni a prebehla v priaznivej a uvoľnenej atmosfére. Táto súťaž nepatrí k postupovým súťažiam, ale to jej neuberá na kvalite, práve naopak teší sa veľkej obľube. Najobľúbenejšou disciplínou bol spev, sólový, či skupinový. Scénky v kolektívnom vystúpení boli naozaj najkreatívnejšie od prípravy kulís až po kostýmy.
CVČ ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tejto v našom okrese ojedinelej súťaži. Veľká vďaka patrí Jozefovi Polákovi zo ZUŠ, ktorý sa staral o výborné ozvučenie a technickú stránku podujatia.

Za organizátorov:
I. Szőkeová, CVČ
Mgr. B. Balgová, ZŠ Šaštín- Stráže

Jedna fotografia je tu, ostatné vo fotoablume:

3.jpg